Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева

Съобщение изх. №21016809/13.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Султана Методиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-21041520.pdf 81.65 KB