Съобщение изх. №21041642/14.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Русе до "ТК ВЛАДОВ" ЕООД

Съобщение изх. №21041642/14.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Русе до "ТК ВЛАДОВ" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2107447/14.04.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditruse-21041642.pdf 55.79 KB