Съобщение изх. №21042110/17.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Васил Стоилов

Съобщение изх. №21042110/17.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Васил Стоилов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-21042110.pdf 80.59 KB