Съобщение изх. №21042512/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Божидара Даскалова

Съобщение изх. №21042512/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Божидара Даскалова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-21042512.pdf 75.92 KB