Съобщение изх. №21042515/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Константин Мавродиев

Съобщение изх. №21042515/19.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Константин Мавродиев относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-21042515.pdf 77.61 KB