Съобщение изх. №21043843/27.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИМИТРОВ МЕС" ЕООД

Съобщение изх. №21043843/27.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИМИТРОВ МЕС" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2110430/26.04.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-21043843.pdf 105.95 KB