Съобщение изх. №21047285/14.06.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Алина Границалиева

Съобщение изх. №21047285/14.06.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Алина Границалиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-21047285.pdf 80.61 KB