Съобщение изх. №21054640/13.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЕТ.БГ" ЕООД

Съобщение изх. №21054640/13.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЕТ.БГ" ЕООД относно съставени 8 (осем) броя АУАН с поредни номера от №22-007473 до №22-007480 включително - всичките от дата 16.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsofia-21054640_0.pdf 202.86 KB