Съобщение изх. №21055061/14.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕР СИ ЕС КЪМПАНИ" ЕООД

Съобщение изх. №21055061/14.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕР СИ ЕС КЪМПАНИ" ЕООД относно съставен АУАН №21-0001111/18.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsmolyan-21055061.pdf 58.41 KB