Съобщение изх. №21055873/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "РОСИСТИЛ 2009" ЕООД

Съобщение изх. №21055873/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "РОСИСТИЛ 2009" ЕООД относно съставен АУАН №15-0000920/22.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditpleven-21055873.pdf 84.83 KB