Съобщение изх. №21056043/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ"

Съобщение изх. №21056043/16.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "ГРГ ЕКСПОРТ" относно съставени 14 (четиринадесет) броя актове за установяване на административни нарушения.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditpazardzhik-21056043.pdf 80.19 KB