Съобщение изх. №21057084/21.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Съобщение изх. №21057084/21.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД относно съставени 3 (три) броя АУАН с №10-0001238, №10-0001239 и №10-0001240 - всичките от дата 21.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
kyustendil-21057084.pdf 99.35 KB