Съобщение изх. №21057748/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "ББЦ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД

Съобщение изх. №21057748/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "ББЦ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД относно съставен АУАН №17-000828/28.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditrazgrad-21057748.pdf 93.68 KB