Съобщение изх. №21057938/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "СИМЕОНОВ КОМЕРС 2020" ЕООД

Съобщение изх. №21057938/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "СИМЕОНОВ КОМЕРС 2020" ЕООД относно съставен АУАН №21-0001088/30.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsmolyan-21057938.pdf 49.69 KB