Съобщение изх. №21058045/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "КОЛЕВИ 2007" ЕООД

Съобщение изх. №21058045/26.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "КОЛЕВИ 2007" ЕООД относно съставен АУАН №05-0001237/14.07.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvidin-21058045.pdf 74.66 KB