Съобщение изх. №21058724/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "РОУП АКСЕС" ЕООД

Съобщение изх. №21058724/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "РОУП АКСЕС" ЕООД относно съставен АУАН №10-0001256/09.07.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditkyustendil-21058724.pdf 84.82 KB