Съобщение изх. №21058751/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "БОЙКОВ ЕЛ ТИ ДИ" ЕООД

Съобщение изх. №21058751/28.07.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "БОЙКОВ ЕЛ ТИ ДИ" ЕООД относно съставен Протокол №ПР2120754/23.06.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsofiyskaoblast-21058751.pdf 392.03 KB