Работодателите са длъжни да изплащат 60% от възнаграждението на работниците си

По повод информациите за неизплатени с месеци заплати в пътностроителни фирми, Инспекцията по труда напомня, че разпоредбата на чл. 245 от Кодекса на труда гарантира на работниците и служителите изплащането на най-малко 60% от трудовото възнаграждение при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения. Изплатената сума не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, а остатъкът остава дължим със законната лихва. В тази връзка е възможно, при финансови затруднения, работодателят да изплати 60% от възнаграждението, а с допълнително споразумение да се предвиди срокът за изплащане на остатъка, като се изчисли и лихвата.

Строителството е основен акцент в контролната дейност на Агенцията целогодишно. Предстоят проверки, приоритетно насочени именно към фирмите, ангажирани с дейности по изграждане и поддържка на пътищата, използващи публичен ресурс. Целта е да се установи дали изпълняват своите ангажименти към работниците си по отношение на декларирането на труда и редовно изплащане на възнагражденията.