Съобщение изх. №22077059/31.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Благородка Васкова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22077059.pdf 78.23 KB