Съобщение изх. №22081768/26.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "КОНЗАЛЕС - ГЕОРГИЕВ" ЕООД относно съставен АУАН №05-2200096/14.07.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvidin-22081768.pdf 80.82 KB