Съобщение изх. №22081709/26.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУНА 89" ЕООД относно съставени АУАН №№ 03-2200855, 03-2200856 и 03-2200857 – всичките от 23.08.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-22081709.pdf 526.23 KB