Съобщение изх. №22081843/27.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕЛИТ ВОЙВОДАТА" ЕООД относно съставен АУАН №21-2200117/20.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsmolyan-22081843.pdf 56.27 KB