Съобщение изх. №22081846/27.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД относно съставени АУАН №№ 21-2200113, 21-2200114, 21-2200115 и 21-2200116 – всичките от 20.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsmolyan-22081846.pdf 53.74 KB