Съобщение изх. №22082091/27.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ЗЛАТЕВ - 2002" ЕООД относно съставен АУАН №08-2200187/01.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditdobrich-22082091.pdf 62.95 KB