Съобщение изх. №22083042/03.10.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БОРОФАРМА" ЕООД относно съставени АУАН №№ 03-2201000, 03-2201001, 03-2201002, 03-2201003 И 03-2201004 – всичките от 23.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-22083042.pdf 576.76 KB