Съобщение изх. №22083146/03.10.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кърджали до "Р-Р-ИНВЕСТ 1" ООД относно съставени АУАН №№ 09-2200241 и 09-2200242 – всичките от 05.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditkardzhaly-22083146.pdf 80.98 KB