Съобщение изх. №22083034/03.10.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ЛАЗОВ 15" ЕООД относно съставен АУАН №10-0001327/26.08.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditkyustendil-22083034.pdf 84.66 KB