Съобщение изх. №23000845/06.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ВИАЛ-17" ЕООД

Съобщение изх. №23000845/06.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ВИАЛ-17" ЕООД относно съставени АУАН №№ 01-2200273, 01-2200274, 01-2200275 и 01-2200276 – всичките от дата 23.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-23000845.pdf 127.48 KB