Съобщение изх. №23001478/10.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "МОХИТО 2018" ЕООД

Съобщение изх. №23001478/10.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "МОХИТО 2018" ЕООД относно съставен АУАН №08-2200287/29.11.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditdobrich-23001478.pdf 69.04 KB