Съобщение изх. №23001706/11.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" – гр. Хасково до "ДНК-КОНТРАКТОРС" ЕООД

Съобщение изх. №23001706/11.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" – гр. Хасково до "ДНК-КОНТРАКТОРС" ЕООД относно съставен АУАН №26-2200245/08.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
dithaskovo-23001706.pdf 167.89 KB