Съобщение изх. №23002037/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "СТАБИЛ 333" ЕООД

Съобщение изх. №23002037/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "СТАБИЛ 333" ЕООД относно съставени АУАН с поредни номера от №11-2200165 ДО №11-2200170 включително – всичките от дата 21.11.2022 г. и АУАН №11-2200171 и №11-2200172 – и двата от дата 01.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditlovech-23002037.pdf 107.74 KB