Съобщение изх. №23002090/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ЕЛИС ГРУП 1" ЕООД

Съобщение изх. №23002090/12.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ЕЛИС ГРУП 1" ЕООД относно съставен АУАН №04-2200208/21.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvelikotarnovo-23002090.pdf 64.5 KB