Съобщение изх. №23002570/16.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до ЕТ "ЕЛИС-ЕЛИСАВЕТА ЗАХАРИЕВА"

Съобщение изх. №23002570/16.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до ЕТ "ЕЛИС-ЕЛИСАВЕТА ЗАХАРИЕВА" относно съставен АУАН №04-2200207/21.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVelikoTarnovo-23002570.pdf 67.77 KB