Съобщение изх. №23003683/19.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №23003683/19.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 01-2200471, 01-2200472, 01-2200473 и 01-2200474 – всичките от дата 07.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITBlagoevgrad-23003683_0.pdf 127.56 KB