Съобщение изх. №23004253/23.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ГОА КЛУБ" ООД

Съобщение изх. №23004253/23.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ГОА КЛУБ" ООД относно съставени АУАН №№ 01-2200454, 01-2200455, 01-2200456, 01-2200457 и 01-2200458 – всичките от дата 29.11.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITBlagoevgrad-23004253_0.pdf 127.84 KB