Съобщение изх. №23025249/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД

Съобщение изх. №23025249/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2304542/05.04.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITPazaardzhik-23025249.pdf 56.29 KB