Съобщение изх. №23025304/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "СИС ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №23025304/10.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "СИС ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2305687/13.03.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVarna-23025304.pdf 566.92 KB