Съобщение изх. №23045228/03.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Сливен до "АЛИ НЕТ" ЕООД

Съобщение изх. №23045228/03.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Сливен до "АЛИ НЕТ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР23161763/02.05.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITSliven-23045228.pdf 59.93 KB