Съобщение изх. № 23053579/08.06.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ООД