Контакти

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Адрес:
бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3
София 1000
Булстат: 831 545 394
Електронна поща: info@gli.government.bg

ВИЖ НА КАРТАТА

Телефони за граждани

0700 17 670 - национален телефон
0800 14 008 - телефон за трудови злополуки
(00359) 2 8101 747 - телефон за граждани, работещи в чужбина
Подробна информация относно телефоните за граждани.

Деловодство
телефони:
02/8101 748
02/8101 753
e-mail: delovodstvo@gli.government.bg

Пресцентър / Press-Centre
Дина Христова
телефон: 02/988 51 72
e-mail: dina.hristova@gli.government.bg

За технически въпроси
телефони:
02/8101 724
 
Кабинет на Изпълнителен директор / Cabinet of Executive Director
телефон: 02/8101 700
факс: 02/987 47 17
e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Кабинет на Главен секретар / Cabinet of Secretary General
телефон: 02/8101 756
факс: 02/8101 797
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg