Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „инспектор - 2 щатни бройки” в отдел „Условия на труд”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ