Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ