Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” в отдел „Условия на труд“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ