Анкетна карта за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в ИА ГИТ

Уважаеми граждани,

Попълването и изпращането на анкетната карта от Вас ще ни помогне да подобрим качеството на административното обслужване. В нея имате възможност не само да отбележите даден отговор, но също така да направите коментари, предложения или да изразите мнение към всеки отделен въпрос.

Анкетата е анонимна и данните се използват единствено и само за подобряване на административното обслужване в ИА ГИТ.

Благодарим за отделеното време!

1. Ползвали ли сте до сега услугите на нашата администрация?
2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?
3. От къде получихте първоначална информация за извършваните от ИА ГИТ административни услуги (режими)?
4. Необходимата Ви информация ДОСТЪПНА ли е?
5. Предоставената Ви информация ИЗЧЕРПАТЕЛНА ли е?
6. Предоставената Ви информация РАЗБИРАЕМА ли е?
7. Спазват ли се законовите срокове за извършването на заявената От Вас услуга (режим)?
8. Удовлетворява ли Ви работното време на Агенцията?
9. Според Вас кое от долуизброените се нуждае от подобрение?
10. Според Вас знанията и компетентността на служителите на необходимото ниво ли са?
11. Според Вас отношението на служителите към гражданите по повод на административното обслужване на необходимото ниво ли е?
12. Кои канали за предоставяне на информация са най–подходящи за Вас?
12а. Кои интернет-страници за предоставяне на информация са най–подходящи за Вас?
13. Имате ли случай на корупция в качеството Ви на потребител на административни услуги от ИА ГИТ?
14. Вие сте?
15. На колко години сте?
16. Вашето образование е