Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “старши инспектор” в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ