В помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация

Извънредна организация за обслужване на гражданите от „Главна инспекция по труда“

За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно.

За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.