Покани/Призовки

Покана/призовка изх. №20058293/22.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20058293/22.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик до “ДРЕС ФЕШЪН“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20054286/06.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20054286/06.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Ловеч до “СТЕФАН ФИЛКОВ 2012“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20040846/02.06.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20040846/02.06.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик до ЕООД “СЛАЙДЕЙ 2017“ с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20032365/07.05.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20032365/07.05.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик до ЕООД “З ТРАНС“ с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20019662/01.04.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20019662/01.04.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Ловеч до “СТЕФАН ФИЛКОВ 2012“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Покана/призовка изх. №20018197/27.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20018197/27.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Варна до “АРГУС БИЛДИНГ“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Покана/призовка изх. №20016567/23.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20016567/23.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Варна до “ВИЛИ 79“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Покана/призовка изх. №20015577/18.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20015577/18.03.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Ловеч до “АЛЕКСИР-80“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение