Покани/Призовки

Призовка изх. №21041765/14.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово до "МЕРКУРИЙ П И П" АД

Призовка изх. №21041765/14.05.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово до "МЕРКУРИЙ П И П" АД относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Призовка изх. №21022125/15.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ТАЛГО КОНСУЛТ" ЕООД

Призовка изх. №21022125/15.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ТАЛГО КОНСУЛТ" ЕООД относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Призовка изх. №21018233/05.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ" ЕООД

Призовка изх. №21018233/05.04.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ" ЕООД относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Призовка изх. №21006039/09.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "САНИ БАУ" ЕООД

Призовка изх. №21006039/09.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "САНИ БАУ" ЕООД относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Призовка изх. №21001248/11.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "СИРАКОВ ОЙЛ"

Призовка изх. №21001248/11.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "СИРАКОВ ОЙЛ" относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.