Покани/Призовки

Призовка изх. №21006039/09.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "САНИ БАУ" ЕООД

Призовка изх. №21006039/09.02.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Разград до "САНИ БАУ" ЕООД относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Призовка изх. №21001248/11.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "СИРАКОВ ОЙЛ"

Призовка изх. №21001248/11.01.2021 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до ЕООД "СИРАКОВ ОЙЛ" относно определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство.

Покана/призовка изх. №20058293/22.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20058293/22.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик до “ДРЕС ФЕШЪН“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20054286/06.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20054286/06.07.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Ловеч до “СТЕФАН ФИЛКОВ 2012“ ЕООД с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство

Покана/призовка изх. №20040846/02.06.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ -

Покана/призовка изх. №20040846/02.06.2020 г. на Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Пазарджик до ЕООД “СЛАЙДЕЙ 2017“ с определени дата, място и час за явяване за представяне на документи и даване на обяснения във връзка с образувано административно производство