#Rights4AllSeasons

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons

Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията на Ковид-19 са събрали от Европейския орган по труда (ЕОТ) в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве (EU-OSHA