Съобщение изх. №20075932/04.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ХОБИ-КАР 2002" ЕООД относно съставени АУАН №№ 08-001816, 08-001817, 08-001818 и 08-001819 - всичките от дата 16.10.2020 г.