Съобщение изх. №20075413/02.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "ТВИНС ТРАНС" ООД относно съставен АУАН №10-0001174/23.10.2020 г.